tekst alternatywny

NEUROPSYCHOLOGIA

 

 

 

Neuropsychologia dziedzina teoretyczna i praktyczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, głównie z perspektywy klinicznej, analizując konsekwencje uszkodzenia mózgu człowieka.Jest to nauka z pogranicza medycyny i psychologii. W zakresie związków z naukami medycznymi jest bliska neurologii, psychiatrii, oraz wyodrębniającej się od niedawna neuropsychiatrii. Ze strony nauk psychologicznych jest bliska psychometrii, psychologii klinicznej, oraz generalnie biopsychologii.

Diagnostyka i terapia neuropsychologiczna w chorobach przebiegających z dysfunkcjami OUN:

1. Schizofrenii

2. Chorobie afektywnej dwubiegunowej

3. Depresji nawracającej

4. Zaburzeniach lękowych

5. Urazach i udarach mózgu

6. Guzach mózgu

7. Schorzeniach neurologicznych: SM, chorobie Parkinsona

8. Chorobach otępiennych

9. Ocena pooperacyjnych dysfunkcji poznawczych u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych

10. Ocena neuropsychologiczna w chorobach somatycznych

11. Diagnostyka i terapia neuropsychologiczna w zaburzeniach odżywiania (otyłość)