tekst alternatywny

Terapia logopedyczna

Człowiek komunikuje się z otoczeniem za pomocą mowy. To dzięki niej zdobywa wiedzę o świecie i nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. To jak mówią nasze dzieci, jakim posługują się słownictwem w dużej mierze wpływa na osiągnięcie przez nich sukcesu najpierw w szkole, później w miejscu pracy. Prawidłowy rozwój mowy stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Rodzice w wieku przedszkolnym często zastanawiają się, czy ich dziecko mówi poprawnie, czy też rozwój mowy jest opóźniony lub zaburzony.

Czy Twoje dziecko wymaga terapii logopedycznej?

Jeżeli masz wątpliwości, skonsultuj się ze specjalistą. Logopeda po rozmowie z matką, badaniu logopedycznym dziecka stwierdza, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo, czy rozwija się z opóźnieniem. Określa także, czy rozwój mowy jest zaburzony i zaleca stosowanie określonego programu stymulującego rozwój mowy lub korygującego jego wadliwy przebieg.

Terapia logopedyczna jest dla dziecka przyjemnymi zajęciami. Postawienie diagnozy przez logopedę jest pierwszym krokiem w określeniu rozwoju dziecka na płaszczyźnie językowej. Kolejny krok to ustalenie indywidualnego programu terapii i dobranie odpowiednich ćwiczeń, które będą wspomagać i usprawnić narządy artykulacyjne i usuną nieprawidłową wymowę. Niezmiernie ważna jest tu systematyczność w ćwiczeniach. Rzetelność pracy ze strony rodzica w dużej mierze decyduje o długości i skuteczności terapii.