tekst alternatywny

Psychoterapia par i rodzin

Dlaczego powinniśmy przyjść na terapię wszyscy, gdy mamy problem tylko z najstarszą córką? Czemu nie może przyjść moja żona z dzieckiem, przecież ono się nie słucha jej, nie mnie? Dlaczego muszę iść z wami, skoro problem dotyczy mojego brata? Ze mną jest wszystko w porządku!

Dlatego, że rodzina tworzy określony system, w którym zachodzą ciągłe zmiany. Rodzina przechodzi przez etapy, które w naturalny sposób doprowadzają do konfliktów, problemów
i kryzysów. Terapia rodzin jest formą pomocy, która pozwala na przyjrzenie się dynamice, zasadom, interakcjom panującym w rodzinie. Obecność wszystkich członków rodziny umożliwia obserwację problemu w kontekście całego systemu rodzinnego, czyli tego, jak przeżywają go wszyscy i poszczególni członkowie rodziny, a nie tylko osoba, która manifestuje problem.  Poprzez korzystanie z już istniejących zasobów w rodzinie terapeuta pomaga wszystkim osobom wspólnie pracować nad zrozumieniem występujących trudności i nad rozwiązaniem problemu.  W wyniku pomyślnie zakończonej terapii rodzinnej korzyści odnosi nie tylko ta osoba, która miała problemy, ale wszyscy członkowie rodziny.