tekst alternatywny

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to spotkanie dwóch osób - jedna poszukuje pomocy a druga jej udziela. Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Efekty zapewnia indywidualny kontakt z terapeutą. Metody oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od typu psychiki człowieka, od sposobu rozumienia źródeł zaburzeń psychicznych i celu terapii. Najczęściej psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Wypracowane zostają zasady terapii, które m.in. określają cel terapii, częstotliwość spotkań z terapeutą, czas spotkań i ich koszt.