tekst alternatywny

Psychoterapia to REMEDIUM na Twoje problemy, które tu i teraz Cię przerastają

Psychoterapia to zbiór metod leczących lub pomagających leczyć zaburzenia nerwicowych
i zaburzenia lękowych oraz schorzenia i problemy natury psychologicznej. Może być wykorzystywana jako sposób rozwoju osobistego i / lub zawodowego, bądź jako wsparcie w poszukiwaniu sensu i równowagi w życiu.  Psychoterapia opiera się na relacji między człowiekiem potrzebującym profesjonalnego wsparcia a terapeutą. Jej fundamentem jest kontakt międzyludzki, a w centrum uwagi zawsze jest człowiek i jego prawo do szczęścia w życiu.

Psychoterapia potrzebna jest m.in. w leczeniu:

v  Psychoterapia potrzebna jest m.in. w leczeniu:

v lęków, napięć, stresu, nadmiernej impulsywności, smutku lub braku chęci i energii do normalnego funkcjonowania,

v  zaburzeń odżywiania ( w tym: anoreksji i bulimii)  i zaburzeń snu,

v  uzależnień ( w tym: hazardu, alkoholizmu, narkomanii, lekomania),

v  dolegliwości psychosomatycznych,

v  zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania,

v  problemów związanych z ADHD,

v  problemów związanych z relacjami międzyludzkimi,

v  jako uzupełnienie leczenia psychiatrycznego,

v  choroby afektywnej - dwubiegunowej,

v  schizofrenii,

v  fobii,

v  myśli i zachowań obsesyjnych,

v  myśli samobójczych.