tekst alternatywny

Mgr Katarzyna Borzych

Współpracuje z osobami dorosłymi (od 18r.z.) doświadczającymi trudności adaptacyjnych w pracy/szkole/ zmianach życiowych/rodzinnych; stresów; lęków; stanów depresyjnych, okresów obniżonego nastroju; niskiego poczucia własnej wartości; trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji; niepokojów i zaburzenia nastrojów w okresie okołoporodowym (w ciąży, połogu i w kolejnych miesiącach po porodzie); niepokojów związanych z rolą rodzica w okresie okołoporodowym i w pierwszych miesiącach życia dziecka. Psycholog, aktualnie w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w 4-letnim Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas staży w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Obecnie współpracuje także ze szkołą rodzenia Rodzimisie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wsparcia okołoporodowego i profilaktyki depresji poporodowej.