tekst alternatywny

Mgr Arleta Topolewska

Na co dzień pomaga pacjentom i ich rodzinom radzić sobie z chorobą, lękiem, poczuciem bezradności i osamotnienia. Udziela wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Ma doświadczenie szczególnie w pracy z osobami chorymi neurologicznie i onkologicznie. Zajmuje się także wsparciem osób przeżywających żałobę po stracie bliskich. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności z pamięcią czy koncentracją spowodowanych m.in. udarem mózgu, padaczką, chorobą Alzheimera. Wykonuje testy psychologiczne dzięki którym można prawidłowo ocenić pogorszenie funkcji poznawczych oraz dostosować indywidualny plan terapii. Posiada zestawy ćwiczeń do prowadzenia treningu pamięci. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Obecnie jest w trakcie Kursu Psychoterapii Akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii.

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Testy przesiewowe do badania funkcji poznawczych i nastroju:

ACE-III – Addenbrooke’s Cognitive Examinaton

BDI – Skala Depresji Becka

CDR – Kwestionariusz klinicznej oceny otępienia

FAB – Frontal Assessment Battery at bedside w wersji polskiej

GDS – Geriatryczna Ocena Depresji

MMSE – Mini – Mental State Examination

MoCA – Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych

Skala Depresji Hamiltona

TRZ - Test Rysowania Zegara

Testy neuropsychologiczne do badania funkcji poznawczych:

ADAS-cog – Ocena funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera

AVLT – Test słuchowo – werbalnego uczenia się Reya

BNT - Bostoński Test Nazywania

CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego

D-2 – Test do badania uwagi

FAST – test do oceny afazji

FCSRT- IR – Free and Cued Selective Reminding Test – Immediate Recall

Kolorowy Test Połączeń

Test Łączenia Punktów wersja A i B

Test Złożonej Figury Reya

Test Wzrokowej Pamięci Bentona

Test fluencji słownej

Test Stroopa – do oceny funkcji wykonawczych

TUS – Test uwagi i spostrzegawczości

Zeszyty Łuckiego