tekst alternatywny

Dr n. med. Marcin Jaracz - psycholog kliniczny

Zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną. Pomaga osobom z zaburzeniami depresyjnymi związanymi m.in. z niską samooceną, brakiem wiary we własne możliwości, poczuciem osamotnienia, czy trudnością w radzeniu sobie ze stresem. Ma doświadczenie w terapii zaburzeń lękowych – fobii społecznej, napadów paniki, nadmiernego martwienia się o przyszłość i lęku o własne zdrowie. Na co dzień współpracuje m.in. z oddziałami położnictwa i ginekologii, gdzie pomaga rodzicom, których dotknęło poronienie lub śmierć nienarodzonego dziecka, pracuje też z kobietami, które zmagają się z innymi problemami w trakcie ciąży. Pracował także z osobami, u których problemy emocjonalne występują pod postacią dolegliwości somatycznych.

Ważniejsze kwalifikacje:

- tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

- stopień doktora nauk medycznych na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

- ukończenie programu 4-letniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej przy centrum CBT-EDU w Warszawie, aktualnie w procesie certyfikacji,

- ukończenie kursu specjalizacyjnego w psychologii klinicznej, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej,

- ukończenie podyplomowych studiów w dziedzinie psychologii klinicznej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,

- ukończenie kursu I stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania.