tekst alternatywny

Mgr Angelika Radomska-Łopatka – psycholog

Magister psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako psycholog w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, gdzie głównie prowadzi diagnostykę osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych powstałych w wyniku schorzeń ośrodkowego układu nerwowego – szczególnie udarów mózgu oraz zespołów otępiennych. Zajmuje się poradnictwem dla opiekunów i rodzin seniorów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej praktyce kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. W trosce o jakość swojej pracy i dobro pacjentów poddaje się regularnej superwizji.