tekst alternatywny

Lek. med. Beata Wicherska- specjalista neurolog

Specjalista neurolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe: 2003- 2008 rezydent w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, 2008 - obecnie starszy asystent w O. Neurologii SPWZOZMSW w Bydgoszczy, 2009 - obecnie konsultant w Poradni Neurologicznej Przychodni na Szwederowie, 2010 - 2013 konsultant w Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji.