tekst alternatywny

Dr n. med. Agnieszka Szałkowska – psycholog

Pracuje w Klinice Psychiatrii na oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Bydgoszczy. Obecnie jest w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Szkole Psychoterapii organizowanej przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz specjalizacji z psychologii klinicznej.

 

Kwalifikacje:

- tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy,

- tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy,

- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku,

- kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i poradnictwa uzyskane w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie,

- kwalifikacji do diagnostyki i terapii neuropsychologicznej uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,

- kwalifikacje do stosowania hipnozy uzyskane na szkoleniu z Hipnozy Ericksonowskiej organizowanym przez Instytut Ericksonowski w Łodzi.