tekst alternatywny

ARTETERAPIA

Celem arteterapii jest umożliwienie dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która zachodzi między pacjentem, osobą uczestniczącą (klientem/ pacjentem)  i dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

Arteterapia skierowana jest do osób dorosłych, a szczególnie jednak dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi, fobią szkolną, zaburzeniami zachowania, ADHD a także dla ich rodzin. Nowoczesny program obejmuje psychoterapię indywidualną lub grupową prowadzoną w blokach tematycznych przeplataną różnymi technikami arteterapii, takimi jak: psychodrama, biblioterapia, kinezjologia Paula Dennisona, muzykoterapia, terapia za pomocą sztuk plastycznych.